Специалност Име Лечебно заведение/месторабота
Ортопедия и травматология Проф. Христо Георгиев-НКУСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев, София
Ортопедия и травматология Проф. Борислав ВладимировМЦ Света София“, София
Ортопедия и травматология Проф. Асен Балтов председател на УС на Българска ортопедична асоциацияУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Ортопедия и травматология Доц. Васил Яблански УБ Токуда“, София
Ортопедия и травматология Д-р Мирослав ЖивковУМБАЛ Света Марина, Варна
Ортопедия и травматология Д-р Атанас КацаровМБАЛ Доверие, София
Ортопедия и травматология Д-р Венелин АлексиевУСБАЛО Проф.Бойчо Бойчев, София
Ортопедия и травматология Д-р Асен ДжеровУСБАЛО Проф. Бойчо Бойчев, София
Ортопедия и травматология Д-р Павел ГеоргиевУниверситетска болница Лозенец“, София
Ортопедия и травматология Доц. Свилен Тодоров Медицински университет, Плевен
Ортопедия и травматология Д-р Стоян Христов МБАЛ Лайф Хоспитал, Бургас
Ортопедия и травматология Доц. Димитър РайковМБАЛ Св. Анна, Варна
Ортопедия и травматология Д-р Кети ТокмаковаМедицински университет, Пловдив
Акушерство и гинекология Проф. д-р Асен Николов - НКУСБАЛАГ Майчин дом, София
Акушерство и гинекология Проф. д-р Ангел ДимитровУСБАЛАГ Майчин дом, София
Акушерство и гинекология Доц. д-р Иван КостовУСБАЛАГ Майчин дом, София
Акушерство и гинекология Д-р Стефан КонстантиновУСБАЛ по онкология ЕАД, София
Детска гастроентерология Доц. Емилия Пантелеева - НКМедицински университет - София
Детска гастроентерология Доц. Миглена Георгиева - председател на Българско дружество по детска гастроентерология, хепатология и храненеУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска гастроентерология Д-р Иван ЯнковУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска гастроентерология Д-р Мила Байчева СБАЛДБ Проф. Иван Митев“, София
Детска гастроентерология Д-р Петьо ХаджийскиСБАЛДБ Проф. Иван Митев“, София
Детска дентална медицина Проф. д-р Милена Димитрова Пенева, дм - НКМедицински университет - София, Факултет Дентална медицина
Детска дентална медицина Проф. Валентин МутафчиевФакултет Дентална медицина
Детска дентална медицина Проф. Мария КуклеваМедицински университет, Пловдив Факултет Дентална медицина“
Детска дентална медицина Проф. Лаура АндрееваМедицински университет, София Факултет Дентална медицина“
Детска ендокринология Проф. Ива Стоева -НКСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Детска ендокринология Доц. Нарцис Нисим КалеваУМБАЛ Св. Георги Пловдив
Детска ендокринология Проф. Виолета ЙотоваУМБАЛ Света Марина Варна
Детска ендокринология Проф. Мая Константинова – председател на Българско национално сдружение по детска ендокринологияСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Детска ендокринология Доц. Даниел ИлиевСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Детска ендокринология Доц. Радка СавоваСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Детска ендокринология Доц. Чайка ПетроваУМБАЛ Георги Странски, Плевен
Детска ендокринология Доц. Соня ГалчеваУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска ендокринология Д-р Вилхелм МладеновУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска кардиология Доц. Ана Иванова Кънева-Ненчева -НКМБАЛ Национална кардиологична болница, София
Детска кардиология Д-р Любомир Георгиев ДимитровМБАЛ Национална кардиологична болница, София
Детска кардиология Доц. Лъчезар МариновУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска кардиология Доц. Петър ШивачевУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска кардиология Доц. Арман Постаджиян – председател на Дружество на кардиолозитеУМБАЛ Света Анна, София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Проф. Добрин Константинов-НКУМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ , София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Доц. Валерия КалеваУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Доц. Мария СпасоваУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Доц. Мая ЙордановаУМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ , София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Иван ЩърбановУМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ , София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Албена Богданова МучиноваУМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ , София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Надежда Николова ЮруковаУМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ , София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Константин Николов БъчваровУМБАЛ Царица Йоанна - ИСУЛ , София
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Ангелина СтояноваУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Иван МумджиевУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Христина ХристозоваУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска клинична хематология и онкология и трансплантология Д-р Милена БелчеваУМБАЛ Света Марина, Варна
Детска неврология Проф. Иван Стефанов Иванов УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска неврология Доц. Илияна Пачева УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска неврология Доц. Петя Стефанова ДимоваУМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Детска неврология Д-р Веселин Томов УМБАЛНП Св. Наум, София
Детска неврология Д-р Елена ДимитроваУМБАЛНП Св. Наум, София
Детска неврология Д-р Димитър СтаматовСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Детска неврология Д-р Мария БожидароваСБАЛДБ Проф.Иван Митев, София
Детска неврология Д-р Геновева ТачеваСБАЛДБ Проф.Иван Митев, София
Детска нефрология и хемодиализа Доц. Анелия Христова Буева-Велковска - НКСБАЛДБ Д-р Лисичкова“, Варна
Детска нефрология и хемодиализа Доц. Мария ГайдароваСБАЛДБ Проф.Иван Митев, София
Детска нефрология и хемодиализа Дoц. Полина Митева СБАЛДБ Проф.Иван Митев, София
Детска нефрология и хемодиализа Д-р Димитър РусиновСБАЛДБ Проф.Иван Митев, София
Детска нефрология и хемодиализа Проф. Емил Паскалев- председател на Българско нефрологично дружествоУМБАЛ Александровска, София
Детска пневмология и фтизиатрия Д-р Василка ИлиеваМБАЛ НКБ
Детска пневмология и фтизиатрия Д-р Гергана ПетроваУМБАЛ Александровска, София
Детска пневмология и фтизиатрия Д-р Валери ИсаевУМБАЛ Александровска, София
Детска пневмология и фтизиатрия Доц. Светлана ВелизароваСБАЛББ Света София, София
Детска пневмология и фтизиатрия Проф. Петко Минчев- НК и председател на Българска асоциация по пулмологияСБАЛББ Света София, София
Детска психиатрия Доц. Димитър Терзиев УМБАЛ Александровска, София
Детска психиатрия Проф. Надя Борисова ПолнареваУМБАЛ Александровска, София
Детска психиатрия Доц. Антон Славчев СлавчевУМБАЛ Александровска, София
Детска психиатрия Д-р Атанаска Викторова АврамоваУМБАЛ Александровска, София
Детска ревматология Доц. Стефан Недев Стефанов-НКСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Детска ревматология Доц. Боряна Върбанова МБАЛ Света Анна“ , Варна
Детска ревматология Д-р Албена ТелчароваСБАЛДБ Проф. Иван Митев“, София
Детска урология Проф. Чавдар Славов - НКУМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София
Детска урология Д-р Габриела МиноваУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Детска урология Д-р Стоян ПеевУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Детска урология Доц. Маринчо Георгиев - председател на Българско урологично дружество УМБАЛ Александровска, София
Детска урология Доц. Михаил НиколовскиУМБАЛ Александровска, София
Детска урология Проф. Илия Салтеров - НКВМА
Детска урология Доц. Стелиана КюркчиеваУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Детска урология Д-р Димитър МомчиловУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Детска хирургия Проф. Пенка Стефанова - председател на Българско научно дружество по детска хирургияУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Детска хирургия Д-р Цветко Георгиев УМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Детска хирургия Д-р Стефан СтоиловУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Детска хирургия Д-р Красимира КалиноваУМБАЛ Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
Детска хирургия Д-р Здравка АнтоноваУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Инфекциозни болести Проф. Лилия Пекова ВърбановаУМБАЛ Проф. Стоян Киркович, Стара Загора
Инфекциозни болести Проф. Марияна Стойчева Въртигова - НКУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Инфекциозни болести Доц. Маргарита Димова ГосподиноваУМБАЛ Света Марина“, Варна
Инфекциозни болести Доц. Атанас Мангъров СБАЛИПБ Проф. Иван Киров“ ЕАД, София
Инфекциозни болести Проф. Татяна Червенякова - председател на Българско дружество по инфекциозни болестиСБАЛИПБ Проф. Иван Киров“ ЕАД, София
Кардиохирургия Проф. Генчо Начев -НКУСБАЛ Света Екатерина, София
Кардиохирургия Проф. Димитър ПетковУСБАЛ Света Екатерина, София
Кардиохирургия Д-р Стоян Лазаров МБАЛ Национална кардиологична болница, София
Кардиохирургия Проф. Людмил БояджиевМБАЛ Национална кардиологична болница, София
Клинична имунология Проф. Елисавета Йорданова Наумова - НК и председател на Асоциация по клинична имунологияУМБАЛ Александровска, София
Клинична имунологияПроф. д-р Красимира Спасова Халачева, дм Тракийски университет - Медицински факултет, Стара Загора
Кожни и венерически болести Доц. Ивелина Йорданова УМБАЛ Георги Странски, Плевен
Кожни и венерически болести Проф. Любка Митева - НКУМБАЛ Александровска, София
Кожни и венерически болести Проф. Гриша Матеев - председател на Българско дерматологично дружество УМБАЛ Александровска, София
Лицево-челюстна хирургия Д-р Генади Генадиев - НКСБАЛ по лицево-челюстна хирургия, София
Лицево-челюстна хирургия Доц. Росен Коларов Изпълнителна агенция “Медицински одит“, София
Лицево-челюстна хирургия Проф. Юрий АнастасовУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Лицево-челюстна хирургия Доц. Худор ФакихУМБАЛ Александровска, София
Лицево-челюстна хирургия Проф. Цветан Тончев - председател на Сдружение на оралните и лицево-челюстни хирурзиУМБАЛ Света Марина“, Варна
Лъчетерапия Проф. Лилия ГочеваУМБАЛ Царица Йонна - ИСУЛ, София
Лъчетерапия Доц. Румен Лазаров - НКУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Лъчетерапия Доц. Васка ВасилеваУМБАЛ Царица Йонна - ИСУЛ, София
Лъчетерапия Проф. Татяна ХаджиеваУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Лъчетерапия Д-р Илияна Колева УМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Медицинска генетика Проф. д-р Драга Тончева, дм, дбн - НК и председател на Българско научно дружество по генетика на човекаМедицински университет - Медицински факултет, София
Медицинска генетика Доц. Савина Петрова Хаджидекова Медицински университет - Медицински факултет, София
Медицинска генетика Проф. Върбан Ганев - НКСУ “Св. Климент Охридски“, София - Медицински факултет
Неврохирургия Проф. Николай Габровски-НКУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Неврохирургия Доц. Кирил ГеоргиевУМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Неврохирургия Д-р Михаил ЗахариновУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Неврохирургия Д-р Красимир МинкинУМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Неврохирургия Д-р Николай Велинов УМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Неврохирургия Проф. Марин Маринов -председател на Българско дружество по неврохирургияУМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Неврохирургия Доц. Васил Каракостов - НКУМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Неонатология Проф. Боряна Петрова Слънчева - НКУСБАЛАГ Майчин дом, София
Неонатология Проф. Мая Кръстева председател на Българска асоциация по неонатологияУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Неонатология Доц. Ралица Георгиева СБАБЛДБ Проф. Иван Митев“ , София
Неонатология Доц. Виктория АтанасоваУМБАЛ Д-р Г. Странскси, Плевен
Неонатология Доц. Христо МумджиевУМБАЛ Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора
Неонатология Доц. Нели Жекова УСБАЛАГ Майчин дом, София
Нуклеарна медицина Проф. Ирена Димитрова Костадинова - НКУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Нуклеарна медицина Доц. Павел БочевУМБАЛ Св. Марина, Варна
Нуклеарна медицина Проф. Мариана Гарчева ЦачеваУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Нуклеарна медицина Проф. Елена Пиперкова - председател на Дружество по нуклеарна медицинаУБСБАЛ по онкология ЕАД, София
Нуклеарна медицина Проф. Антония ЦоневскаУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Образна диагностика Проф. Галина Кирова-Недялкова-НКУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Образна диагностика Проф. Боян БалевМедицински университет - Варна
Образна диагностика Д-р Марин ПенковУМБАЛ Св. Иван Рилски, София
Офталмология Проф. Ива Петкова -НКУМБАЛ Александровска, София
Офталмология Доц. Виолета Чернодринска- председател на Българско научно дружество по офталмология и невроофталмологияУМБАЛ Александровска, София
Офталмология Д-р ГалинаДимитроваУМБАЛ Александровска, София
Офталмология Д-р Павлин КемилевУМБАЛ Александровска, София
Офталмология Д-р Невена ВелеваУМБАЛ Александровска, София
Офталмология Проф. Нели СивковаУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Офталмология Д-р Васил МариновУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Офталмология Проф. Христина Групчева“Специализирана Болница по Очни Болести за Активно Лечение – Варна ЕООД (СБОБАЛ), Варна
Офталмология Доц. Тошо МитовМЦ Света Петка“, Варна
Офталмология Доц. Зорница Златарова“Специализирана Болница по Очни Болести за Активно Лечение – Варна ЕООД (СБОБАЛ), Варна
Офталмология Доц. Руска ХристоваУМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София
Офталмология Проф. Лъчезар Войнов-НКВМА
Педиатрия Доц. Радка СавоваСБАЛДБ Проф. Иван Митев, София
Педиатрия Проф. Ваня Недкова УМБАЛ Георги Странски Плевен
Педиатрия Проф. Мирослава Бошева УМБАЛ Св. Георги Пловдив
Педиатрия Проф. Тоньо Шмилев УМБАЛ Св. Георги Пловдив
Педиатрия Доц. Анна Дашева - ДимитроваСБАЛДБ Проф. Иван Митев“, София
Педиатрия Д-р Адил КадъмСБАЛДБ Проф. Иван Митев“, София
Пластично-възстановителна и естетична хирургия Доц. Роман Корилов Романски-НКУМБАЛ Александровска, София
Пластично-възстановителна и естетична хирургия Доц. Даниел Янков - председател на БАПРЕХВМА МБАЛ, Варна
Пластично-възстановителна и естетична хирургия Доц. Мая АргироваУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Съдова хирургия Проф. Марио Драганов Станкев - НКМБАЛ Национална кардиологична болница, София
Съдова хирургия Проф. Васил Червенков- председател на Българско национално дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиологияУМБАЛ Аджибадем Сити Клиник, София
Съдова хирургия Проф. Кузман Гиров - НКВМА
Съдова хирургия Доц. Росен СтойчевУМБАЛСМ Н.И.Пирогов, София
Трансплантология Проф. Любомир Димитров Спасов-НКУниверситетска болница Лозенец, София
Трансплантология Д-р Йорданка Георгиева УзуноваУниверситетска болница Лозенец, София
УНГ Проф. Карен Джамбазов -НКУМБАЛ Св. Георги, Пловдив
УНГ Проф. Румен Бенчев - председател на Българско национално сдружение по оториноларингология, хирургия на глава и шияХил Клиник
УНГДоц. Венцислав Цветков - НКВМА
УНГ Доц. Петър РуевБолница Тракия, Стара Загора
УНГ Проф. Диана Попова УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София
УНГ Доц. Николай СапунджиевУМБАЛ Света Марина“, Варна
УНГ Доц. Цоло ЦоловУМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София
УНГ Доц. Спиридон ТодоровУМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, София
Физикална и рехабилитационна медицина Проф. Тройчо Троев - НКВМА
Физикална и рехабилитационна медицина Проф. Елена Милкова Илиева УМБАЛ Св. Георги, Пловдив
Физикална и рехабилитационна медицина Доц. Иван Чавдаров СБРДЦП Света София, София