Специалност/направление Наименование Населено място
Tрансплантация на органи МБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД /бъбрек/Варна
Tрансплантация на органи УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАД /бъбрек/София
Tрансплантация на органи МБАЛ- СОФИЯ към ВМА /черен дроб/София
Tрансплантация на органи УСБАЛССЗ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА“ ЕАД /сърце и бял дроб/София
Tрансплантация на органи УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАД /бъбрек и черен дроб/София
Tрансплантация на органи УНИВЕРСИТЕТСКА БОЛНИЦА „ЛОЗЕНЕЦ“ /бъбрек, черен дроб, панкреас, тънко черво/София
Tрансплантация на органи МБАЛ „ТОКУДА БОЛНИЦА СОФИЯ“ ЕАД /черен дроб/София
Гръдна хирургияУМБАЛ "Св. Марина" ЕАДВарна
Гръдна хирургияУМБАЛ „Свети Георги“ ЕАДПловдив
Гръдна хирургия УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАДСофия
Гръдна хирургияСБАЛББ „Света София“ ЕАДСофия
Гръдна хирургияМБАЛ София в структурата на ВМАСофия
Гръдна хирургияМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ ЕАДСтара Загора
Експертни центрове за редки заболявания УМБАЛ "Св. Марина" ЕАД - Експертен център по коагулопатии и редки анемии, Експертен център по редки ендокринни болести Варна
Експертни центрове за редки заболявания СБАЛДБ ЕАД – Експертен център за редки заболявания в педиатриятаСофия
Експертни центрове за редки заболявания СБАЛХЗ - Експертен център по коагулопатии и вродени анемииСофия
Експертни центрове за редки заболявания МБАЛ "НКБ" ЕАД - Експертен център по вродени сърдечни малформации; Експертен център по белодробна артериална хипертонияСофия
Експертни центрове за редки заболявания МБАЛНП "Св. Наум" ЕАД - Експертен център по дистонии София
Експертни центрове за редки заболявания УМБАЛ "Александровска" - Експертен център по генетични неврологични и метаболитни заболявания /към Клиника по нервни болести/, Експертен център по първични имунни дефицити, Експертен център по болест на ФабриСофия
Експертни центрове за редки заболявания УМБАЛ "Св. Иван Рилски" - Експертен център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб /болест на Уилсън, наследствена хемохроматоза, порфирии/София
КардиохирургияУМБАЛ „Света Марина" ЕАДВарна
КардиохирургияУМБАЛ "Свети Георги" ЕАДПловдив
КардиохирургияУМБАЛ "Света Екатерина" ЕАДСофия
КардиохирургияМБАЛ "Национална кардиологична болница" ЕАДСофия
Кардиохирургия"Сити клиник УМБАЛ" ЕООДСофия
НеврохирургияУМБАЛ "Св. Марина" ЕАДВарна
НеврохирургияУМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен
НеврохирургияУМБАЛ „Свети Георги“ ЕАДПловдив
НеврохирургияУМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАДСофия
НеврохирургияУМБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕАДСофия
НеврохирургияМБАЛ София в структурата на ВМАСофия
НеврохирургияМБАЛ "Токуда Болница София" АДСофия
Ортопедия и травматологияМБАЛ „Дева Мария“ ЕООДБургас
Ортопедия и травматологияУМБАЛ "Св. Марина" Варна
Ортопедия и травматологияМБАЛ „Света Анна“ Варна
Ортопедия и травматологияУМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен
Ортопедия и травматология УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАДПловдив
Ортопедия и травматологияМБАЛ-Пловдив АДПловдив
Ортопедия и травматологияМБАЛ – РУСЕ АДРусе
Ортопедия и травматологияМБАЛ „Света Анна“ АДСофия
Ортопедия и травматологияУМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ“ ЕАДСофия
Ортопедия и травматологияСБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“ ЕАДСофия
Ортопедия и травматологияУМБАЛ „Софиямед“ ООДСофия
Ортопедия и травматологияМБАЛ "Токуда Болница София" АДСофия
Ортопедия и травматологияМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ ЕАДСтара Загора
Трансплантация на хемопоетични стволови клеткиУМБАЛ „СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕАДПловдив
Трансплантация на хемопоетични стволови клеткиНАЦИОНАЛНА СБАЛХЗ ЕАДСофия
Трансплантация на хемопоетични стволови клеткиУМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ ЕАДСофия
Трансплантация на хемопоетични стволови клеткиУМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по Детска клинична хематология и онкология с III ниво на компетентност и функциониращи към тях Клинична онкологична комисия УМБАЛ "Св. Марина" ЕАДВарна
Университетски болници с разкрити клиники по Детска клинична хематология и онкология с III ниво на компетентност и функциониращи към тях Клинична онкологична комисия УМБАЛ „ЦАРИЦА ЙОАННА – ИСУЛ“ ЕАДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по Детска клинична хематология и онкология с III ниво на компетентност и функциониращи към тях Клинична онкологична комисия СБАЛДБ ЕАДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисии УМБАЛ "Св. Марина" ЕАДВарна
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииМБАЛ „Света Анна“ Варна
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииУМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД Плевен
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииУМБАЛ „Свети Георги“ ЕАДПловдив
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииМБАЛ-Пловдив АДПловдив
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииМБАЛ – РУСЕ АДРусе
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииСБАЛДБ ЕАДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисии УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА“ ЕАДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииМБАЛ-НКБ ЕАДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииУМБАЛ „Софиямед“ ООДСофия
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииБолница Лозенец София
Университетски болници с разкрити клиники по педиатрия с III ниво на компетентност и функциониращи специализирани лекарски консултативни комисииМБАЛ „Проф. Ст. Киркович“ ЕАДСтара Загора