×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

сряда, 8 ноември, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 08 ноември 2017 г., разгледа заявленията на 69 деца. От тях бяха одобрени документите на 34 деца.

5 малки пациенти са одобрени да заминат за лечение в чужбина.  Отложено е  заявлението на 1 дете до представяне на становище от  външен консултант.

Одобрени са и документите на  29 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Отложени са решенията по 3 заявления до представяне на допълнителни  изследвания и становища от външни експерти.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 31 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –      277,470,00 евро, за лечение в България –145,654,00 лв

На 09.11.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

сряда, 25 октомври, 2017 / Published in Новини

 

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 25 октомври 2017 г., разгледа заявленията на 51 деца. От тях бяха одобрени документите на 29  деца.

7 малки пациенти са одобрени да заминат за лечение в чужбина. Отложени са  заявленията на 4 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна  медицинска документация – от родителите или от външните консултанти.

Одобрени са и документите на  22 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Отложено е решението по 1 заявлениe  – до представяне на допълнителни  изследвания и становища от външни експерти.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 17 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –      35,265,00 евро, за лечение в България –240,217,00 лв

На 26.10.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

сряда, 11 октомври, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 11 октомври 2017 г., разгледа заявленията на 59 деца. От тях бяха одобрени документите на 37 деца.

13 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.  Отложени са  заявленията на 4 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна  медицинска документация – от родителите или от външните консултанти.

Одобрени са и документите на  24 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Отложени са решенията на  5 заявления  – до представяне на допълнителни  изследвания и становища от външни експерти.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 13 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –   685,700,00 евро, за лечение в България – 152,167,00 лв

На 12.10.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

сряда, 27 септември, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 27 септември 2017 г., разгледа заявленията на 68 деца. От тях бяха одобрени документите на 28 деца.

8 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.  Отложени са  заявленията на 7 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна  медицинска документация- от родителите или от външните консултанти.

Одобрени са и документите на  20 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Отложени са решенията по 3 заявления до представяне на допълнителна  изследвания и становища от външни експерти.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 30 деца.

 Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –59,209,00 евро, за лечение в България –91,448,00 лв

 На 28.09.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

 

TOP