×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

сряда, 10 януари, 2018 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 10 януари 2018 г., разгледа заявленията на 66 деца. От тях бяха одобрени документите на 43 деца.

10 малки пациенти ще заминат за лечение в чужбина.  Отложени са заявленията на 4 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна медицинска документация- от родителите или от външните консултанти.

Одобрени са и документите на  33 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия. Отложено е 1 заявление до представяне на допълнителна медицинска експертиза и документация.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 18 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина, в това число с формуляр S2 – 402,549,00 евро, за лечение в България –270,172,00 лв

На 11.01.2018 г. – след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

сряда, 6 декември, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 06 декември 2017 г., разгледа заявленията на 63 деца. От тях бяха одобрени документите на 32 деца.

10 малки пациенти ще заминат за лечение в чужбина. Отложени са заявленията на 3 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения и представяне на допълнителна  медицинска документация – от родителите или от външните консултанти.

Одобрени са и документите на  22 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 28 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер:

  • за лечение в чужбина, в това число с формуляр S2, – 560,954 евро.
  • за лечение в България – 1, 005, 867 лв, като от тях 703, 000 лв са  за тримесечно лечение на 1 дете с рядка болест – „Мукополизахаридоза“.

На 07.12.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

сряда, 22 ноември, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 22 ноември 2017 г., разгледа заявленията на 81 деца и одобри документите на 44 от тях.

9 малки пациенти ще  заминат за лечение в чужбина. Отложено е  заявлението на 3 деца, поради изчакване на оферти от чуждестранните лечебни заведения или представяне на допълнителна  медицинска документация.

Одобрени са  и документите на  35 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 34 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –      180,255,00 евро, за лечение в България –216,187,00 лв

На 23.11.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

TOP