×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

сряда, 26 юли, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 26 юли 2017 г., разгледа заявленията на 55 деца. От тях бяха одобрени документите на 36 деца.

10 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.

Одобрени са и документите на  26 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Общественият съвет отложи вземането на решение по 6 заявления – до получаване на допълнителни медицински експертизи.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 13 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина –366 730 евро, за лечение в България – 121 650лв.

На 27.07.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

 

 

сряда, 12 юли, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на редовно заседание днес – 12 юли 2017 г., разгледа заявленията на 37 деца. От тях бяха одобрени документите на 28 деца.

4 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.

Одобрени са и документите на  24 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Общественият съвет отложи вземането на решение по 5 заявления – до получаване на допълнителни медицински експертизи.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 4 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина – 31 320 евро, за лечение в България – 89 394 лв

На 13.07.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

сряда, 5 юли, 2017 / Published in Новини

Общественият съвет към Център „Фонд за лечение на деца“ на извънредно заседание днес – 5 юли 2017 г., разгледа заявленията на 58 деца. От тях бяха одобрени документите на 39 деца.

12 малки пациенти, с тежки и редки заболявания, бяха одобрени да заминат за лечение в чужбина.

Одобрени са и документите на  27 деца, които ще се лекуват в България и ще получат скъпоструващи лекарства и медицински изделия.

Общественият съвет отложи вземането на решение по 6 заявления – до получаване на допълнителни медицински експертизи.

Беше докладвано и развитието по заявленията на 13 деца.

Гласуваните финансови средства са в размер: за лечение в чужбина – 223 397 евро, за лечение в България – 120 154 лв

На 06.07.2017 г. след 15.30 часа ще се публикуват решенията на ОС и заявителите могат да направят справка.

вторник, 4 юли, 2017 / Published in Новини

 

№ на заявление Решение
542 одобрение за лечение в чужбина
584 одобрение за лечение в чужбина
450 одобрение за контролен преглед и продължаващо лечение в чужбина
512 одобрение за лечение в чужбина
499 одобрение за контролен преглед и лечение в чужбина
535 одобрение за консулация, преглед и последващо лечение
82 одобрение за контролен преглед и изследване в чужбина
529 одобрение за контролен преглед и лечение в чужбина
508 одобрение за контролен преглед в чужбина

 

TOP