×

ЗА ДАРИТЕЛИ

Център “Фонд за лечение на деца”

Българска Народна Банка
IBAN: BG63BNBG96613100128901
BIC: BNBGBGSD

Мисия на ЦФЛД

Център „Фонд за лечение на деца“ е създаден като юридическо лице към Министъра на здравеопазването преди 12 години с постановление на Министерски съвет от 29 октомври 2004 година.

Фондът е създаден да подпомага финансово и организационно деца, които се нуждаят от диагностични и лечебни процедури в чужбина и в България. През годините, ЦФЛД подпомага лечението на все повече болни българчета, като през 2004 година броят на подпомогнатите българчета е 4. През годините доверието във Фонда и неговата мисия нараства, като през 2013 година ЦФЛД подпомага 1220 деца, през 2014 броят на децата е 1284, а през 2015 година децата, подпомогнати от Фонда, са 1390. До края на месец септември 2016 година броят на подадените заявления за подпомагане към ЦФЛД са 1080.

Дейността на Фонда се финансира от субсидии от Републиканския бюджет и от дарения.

TOP